Báo cáo Chỉ số Lương hưu Toàn cầu Melbourne Mercer năm 2019 mới đây cho biết Singapore có hệ thống hưu trí đứng đầu khu vực châu Á, và đứng thứ 7 trong tổng số 37 hệ thống hưu trí được xếp hạng trên toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *