Tại Thái Lan, làn sóng lao động rời nông thôn đổ xô đến thành thị tìm việc đang dẫn đến thực trạng là có tới 3 triệu trẻ em phải sống với ông bà, chứ không có sự chăm sóc của cha mẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *