Hàn Quốc mới đây đã giới thiệu 1 KS gần khu phi quân sự nhằm nhắc nhở mọi người về nỗi đau chia cắt hai miền Triều Tiên. KS được xem là KS nghệ thuật thứ 2 trên thế giới ở khu vực biên giới, tương tự KS ở Bờ Tây tại Trung Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *