Nối tiếp việc cung cấp dịch vụ 5G, Hàn Quốc mới đây đã khánh thành khu thử nghiệm xe tự hành lớn nhất thế giới trên hạ tầng mạng công nghệ này. Việc thử nghiệm xe tự hành kết nối 5G cho phép các xe tự hành trao đổi thông tin ở chế độ thời gian thực được nhanh hơn và chính xác hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *