Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga đã nhất trí ủng hộ trong lần đọc đầu tiên dự thảo luật về sửa đổi Hiến pháp Liên bang do Tổng thống Vladimir Putin đề xuất. Giới chức lãnh đạo Duma Quốc gia nhận định việc toàn bộ các nghị sĩ ủng hộ dự luật trên là minh chứng mạnh mẽ cho thấy sự đoàn kết trong Hạ viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *