Kết quả một cuộc khảo sát ở Hàn Quốc gần đây cho thấy cứ 10 người trong độ tuổi từ 50 tới 60 thì có 4 người sẵn sàng ly hôn hoặc ly thân. Khuynh hướng này rõ rệt hơn ở người có thu nhập cao và sống ở thành thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *