Gần 30 quốc gia trên thế giới mới đây đã nhất trí hợp tác để chống lại mối đe dọa toàn cầu và đang gia tăng từ các tin tặc sử dụng mã độc tống tiền (ransomware). Đây là kết quả đạt được sau hội nghị trực tuyến về chống ransomware do Mỹ chủ trì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *