Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) vừa yêu cầu Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, ngừng thực hiện bất cứ hoạt động nào ở nước này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *