Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) hôm 05/8 cho biết chỉ số giá lương thực, thực phẩm thế giới trong tháng 7 vừa qua đã giảm so với tháng 6. Đây là tháng thứ tư liên tiếp giá lương thực, thực phẩm giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 3 năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *