Mặc dù công tác tái thiết sau thảm họa đang được khẩn trương thực hiện, nhưng theo Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) nông dân Philippines có thể phải đối mặt với "thảm họa kép" khi ngoài những thiệt hại trước mắt, họ còn đứng trước nguy cơ không thể tiến hành gieo trồng vụ mùa mới do chưa được hỗ trợ kịp thời về việc chuẩn bị đất canh tác, giống, phân bón, hệ thống tưới tiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *