Các nhà đàm phán từ Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu vừa đạt được thỏa thuận tạm thời về các quy tắc chống rửa tiền đối với tiền điện tử. Nếu được thông qua, thỏa thuận mới sẽ đảm bảo tính minh bạch tài chính trên các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử, cũng như cung cấp cho Liên minh châu Âu (EU) một khuôn khổ tương xứng và vững chắc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về trao đổi tài sản tiền điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *