Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel, nước  Anh có quyền lựa chọn thực hiện Brexit như thế nào, song kết quả của sự lựa chọn đó sẽ quyết định mức độ nước này tiếp cận thị trường nội địa của Liên minh Châu Âu (EU).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *