Cơ quan Điều tra Môi trường (EIA) vừa công bố báo cáo cho thấy ô nhiễm rác thải nhựa là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Theo báo cáo, để giải quyết vấn đề này cần một hiệp ước mang tính ràng buộc của Liên Hiệp Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *