Bộ Giao Thông Vận tải và Hạ tầng Kỹ thuật số Liên bang Đức vừa giao nhiệm vụ cho Cơ quan Kiểm soát không lưu nước này xây dựng một hệ thống phát hiện các thiết bị bay không người lái tại nhiều sân bay trong nước. Đây là 1 phần trong kế hoạch nhằm bảo vệ các sân bay của Đức trước những mối đe dọa từ các thiết bị trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *