Theo Reuters, Đức sẽ nới lỏng các quy định về phá sản nhằm giúp ngăn chặn làn sóng phá sản tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này, với điều kiện các công ty bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 phải đưa ra được mô hình kinh doanh vững chắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *