16/9 là Ngày quốc tế Bảo vệ tầng Ozone. Đây là dịp để các quốc gia trên thế giới tăng cường nhận thức và có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ tầng ozone – tấm lá chắn quan trọng của Trái Đất. Theo đó, những việc làm nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa như dự án dạy trẻ nhỏ trồng cây ở Costa Rica cũng đã góp phần bảo vệ lá chắn của hành tinh xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *