Tuần báo Pháp Courrier International mới đây đã có bài viết về cuộc khủng hoảng rác thải toàn cầu, trong đó cảnh báo những nguy cơ khi Trung Quốc không còn là trung tâm xử lý rác thải nhựa của thế giới. Một trong các nguy cơ mà tờ báo này chỉ ra, đó là Đông Nam Á có thể trở thành trung tâm rác thải trên thế giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *