Rác thải và chăm sóc sức khỏe dường như là một sự kết hợp không được bình thường. Tuy nhiên, tại thành phố Malang (Indonesia), sự kết hợp kỳ lạ này đang góp phần vào sự phát triển toàn diện và bền vững khi mang lại cơ hội được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo nơi đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *