Trung tâm Hoạt động Khu vực về Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững (SCP/RAC) tại khu vực Địa Trung Hải vừa cảnh báo việc tiếp xúc với hóa chất độc hại có trong nhiều loại hàng hóa tiêu dùng hàng ngày có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *