Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, môi trường kinh doanh kém hấp dẫn với nhiều rào cản pháp lý, quy định phức tạp đó là những lý do khiến các công ty nước ngoài ở Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm đầu tư tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *