Hội đồng Hòa bình Thế giới đã chính thức đề cử phái đoàn bác sĩ “Henry Reeve” của Cuba cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2020. Đây là lực lượng chuyên hỗ trợ cộng đồng quốc tế ứng phó với tình trạng thảm họa hay dịch bệnh nguy cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *