Một cuộc nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy các bộ ghép hình Lego của công ty sản xuất đồ chơi lớn thứ 3 thế giới LEGO đang ngày càng mang khuynh hướng bạo lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *