TT đắc cử Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch cứu trợ KT liên quan đến dịch COVID-19 lên tới 1.900 tỷ USD, có thể tạo nền tảng tốt cho thị trường việc làm và thúc đẩy tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *