Dân số Hàn Quốc đang tiếp tục giảm và xu hướng này đã kéo dài hơn 1 năm rưỡi qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy vào tháng 5 vừa qua, số trẻ chào đời ít hơn số người mất đi, giảm tháng thứ 19 liên tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *