Đan Mạch chính thức là QG châu Âu đầu tiên cho phép sử dụng “giấy thông hành COVID-19” nhằm tạo điều kiện để các DN  kinh doanh các lĩnh vực không thiết yếu mở cửa hoạt động trở lại, qua đó từng bước mở cửa nền kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *