Chính phủ Đức đang cân nhắc một số biện pháp nhằm đối phó với tình trạng ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách thâu tóm các công ty công nghệ của Đức. Trong năm 2017, các doanh nghiệp Trung Quốc đã hoàn tất 30 thương vụ mua cổ phần của các công ty công nghệ Đức, tăng gần gấp đôi so với năm 2016. Điều đó cho thấy sức hút của các công ty công nghệ Đức đối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *