Đầm ngập nước Vân Long thuộc tỉnh Ninh Bình vừa được công nhận là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế thứ 9 ở Việt Nam. Quyết định trên được đưa ra trong Hội nghị các bên tham gia Công ước Ramsar lần thứ 13 tại thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *