Từ năm 1975 đến nay, cuộc thi ảnh mang tên Nikon Small World đã trở thành nơi quy tụ những bức ảnh được chụp dưới kính hiển vi của các nhà sinh vật học yêu nhiếp ảnh trên khắp thế giới. Những tác phẩm này là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật và khoa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *