Tại Philippines, khoảng 1/5 trong số 106 triệu người dân nước này sống trong cảnh nghèo cùng cực, kiếm chưa đến 100 peso, tức khoảng 45 ngàn đồng Việt Nam, mỗi ngày. Nhiều người trong số họ, bao gồm cả trẻ em, phải rong ruổi trên các con phố, làm những công việc vất vả để nuôi sống bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *