Cuộc diễu hành của 250 con voi ở tỉnh Surin, phía Đông Bắc Thái Lan vào hôm nay đã được Sách kỷ lục châu Á công nhận là cuộc diễu hành tập trung nhiều voi nhất và có lượng thức ăn cho voi nhiều nhất ở khu vực châu Á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *