Đêm qua giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Cuba tuyên bố, luật Helms-Burton mà Mỹ áp đặt nhằm thắt chặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba hoàn toàn không có hiệu lực tại đảo quốc này. Đây là phản ứng mới nhất của chính quyền La Habana sau khi Washington thông báo chấm dứt đình chỉ một điều khoản gây tranh cãi của luật Helms-Burton, qua đó cho phép công dân Mỹ kiện những công ty nước ngoài quản lý các tài sản được quốc hữu hóa ở Cuba sau năm 1959.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *