Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hồi giữa tháng này ở New Zealand, đa số cử tri đã ủng hộ Luật về Quyền được chết. Luật này đã được Quốc hội New Zealand thông qua vào năm 2019, và nay với sự ủng hộ của đa số cử tri trong cuộc trưng cầu dân ý, văn kiện sẽ được chính thức ban hành và thực thi vào tháng 11/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *