Giống như vân tay của con người, hình dạng đuôi của cá nhà táng là độc nhất với mỗi cá thể. Dựa vào đó, các nhà KH phân biệt những cá thể riêng biệt của loài này. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng mắt thường, thì việc nhận dạng cá nhà táng vẫn rất khó khăn. Một phần mềm trí tuệ nhân tạo mới đang giúp các nhà KH thực hiện công việc này ngày càng nhanh chóng và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *