Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Y khoa Howard Hughes của Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy, họ đã giúp một người bị liệt từ cổ trở xuống dùng ý nghĩ để soạn thảo văn bản trên máy tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *