Coca-Cola Amatil tại Australia, công ty con của tập đoàn Coca-Cola của Mỹ, vừa thông báo sẽ thay thế tất cả các loại ống hút nhựa bằng các sản phẩm tương tự làm từ giấy, có thể tái chế được. Đây là một nỗ lực của công ty nhằm góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải từ các sản phẩm nhựa dùng một lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *