Magawa – một con chuột túi châu Phi khổng lồ vừa được trao huy chương vàng nhờ những cống hiến của nó trong sứ mệnh rà phá mìn sát thương ở Campuchia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *