Bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, đói nghèo vẫn đeo bám nhiều cộng đồng và khu vực, mà trẻ em là nhóm đối tượng chịu nhiều rủi ro nhất. Chính vì thế, “Cùng nhau hành động để trao quyền cho trẻ em, gia đình và các cộng đồng nhằm chấm dứt đói nghèo” được chọn là chủ đề của Ngày Quốc tế Xóa nghèo (17/10) năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *