Từ lâu, chó nuôi được xem như bạn đồng hành của con người. Và kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cũng đã xác nhận rằng chó là động vật đầu tiên được con người thuần hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *