Phó Ban đặc trách các Vấn đề Lập hiến và Đại lục của Hong Kong (Trung Quốc) – ông Lưu Giang Hoa cho biết chính quyền đặc khu hành chính này và đại diện của phong trào sinh viên “Chiếm Trung tâm” đã đồng ý về nội dung đàm phán, nhưng nêu rõ vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *