Sau khi nhất trí được các vấn đề về nhân đạo và trao đổi tù nhân, các đoàn đại biểu của Chính phủ Syria và phe đối lập đang tham đàm phán tại Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria lần thứ 2, sẽ bước vào cuộc đối thoại về việc thành lập chính phủ chuyển tiếp tại quốc gia Trung Đông này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *