Nhiều quốc gia Châu Á, từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc cho đến Thái Lan đang đối mặt với nỗi ám ảnh mang tên bụi mịn. Ô nhiễm không khí do bụi mịn đang làm đảo lộn cuộc sống của hàng tỉ người. Tuy nhiên, tình trạng này lại đang tạo ra cơ hội mới cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh máy lọc không khí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *