Thị trường cây cảnh trồng trong nhà đang tăng trưởng “nóng” ở New Zealand. 27.100 đôla New Zealand (444 triệu đồng Việt Nam) là số tiền mà một nhà đấu giá đã bỏ ra để được sở hữu cây trầu bà lá xẻ chỉ có 9 lá này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *