Một kỷ lục thế giới mới vừa được ghi nhận tại Bảo tàng Ironbridge Gorge ở hạt Shropshire (Anh). Đó là cây cầu treo được ghép bằng lego dài nhất thế giới. Kỷ lục này được thiết lập nằm trong chương trình khuyến khích học sinh nước Anh tích cực học tập các môn khoa học để ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *