Ở tuổi 12, hầu hết các em nhỏ đều dùng số tiền có được để mua các món đồ chơi hoặc dành thời gian cho các trò chơi điện tử. Tuy nhiên em Judah Tyreman sống ở tỉnh bang Quebec, Canada lại không giống như thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *