Theo kết quả một cuộc điều tra mới đây của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? ở Anh, có những lỗ hổng bảo mật của một số đồ chơi công nghệ cao trên thị trường nước này có thể tạo điều kiện để người lạ liên lạc được với trẻ khi các em chơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *