TT Asbestos, tỉnh bang Quebec, Canada từng là nơi khai thác mỏ amiăng lớn nhất thế giới.Asbestos trong tiếng Anh cũng có nghĩa là amiăng. Dù amiăng từng đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho TT, nhưng lại là 1 chất độc hại và có nguy cơ gây ung thư. Vì vậy, cư dân TT đã quyết định đổi tên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *