Theo kết quả 1 cuộc nghiên cứu mới của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), trẻ em Hà Lan nằm trong nhóm hạnh phúc nhất thế giới. Các chuyên gia đã chỉ ra một số yếu tố giúp tạo nên môi trường sống lành mạnh cho các em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *