Nhiều thách thức toàn cầu như xung đột, biến đổi khí hậu, sự gia tăng của nghèo đói, bất bình đẳng,… đã trở thành tâm điểm tại Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 77 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ). Trước những vấn đề này, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới vừa kêu gọi hợp tác toàn cầu.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *