Việc sử dụng rộng rãi các sản phẩm nhựa dùng một lần đang đẩy khoảng 12 triệu tấn rác nhựa xuống các đại dương trên thế giới mỗi năm. Trong khi đó, kết quả nhiều nghiên cứu đã cho thấy lượng hạt vi nhựa trên đại dương cao gấp hàng triệu lần so với tính toán trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *