Các sản phẩm bảo hộ cá nhân đã qua sử dụng trong đại dịch COVID-19 như khẩu trang, găng tay y tế, áo bảo hộ, tấm chắn giọt bắn hiện đang tạo ra lượng rác thải nhựa y tế khổng lồ, gây ô nhiễm môi trường. Thực trạng này đang thu hút nhiều DN trên thế giới tìm giải pháp xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *